Regulamin

Sklep internetowy, działający pod adresem www.magiadomuiogrodu.pl jest prowadzony przez Halinę Markowską, która prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą:

Halmar Halina Markowska

ul.Zamoyskiego 41

42-200 Częstochowa

sklep@magiadomuiogrodu.pl

tel. 669338168

NIP 5731557599

Regon: 383790169

2

Zamówienia w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: www.magiadomuiogrodu.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.

3

Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.Przez złożenie zamówienia rozumie się poprawne wypełnienie formularza na stronie sklepu.

4

Zamówienia można składać 24 godziny na dobe,7dni w tygodniu przez cały rok.Sklep magiadomuiogrodu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.

5

Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

6

Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie magiadomuiogrodu.pl , będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe.

7

System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.

8

Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia.

9

Wysyłka zamówienia następuje maksymalnie  w terminie do 7 dni roboczych, po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sprzedawcy lub wybraniu wysyłki pobraniowej. Najczęściej wysyłki odbywają się następnego dnia po zamówieniu.

10

Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje.

11

Ceny oferowanych artykułów w sklepie magiadomuiogrodu.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

12

Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.

13

Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.

14

Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.

15

Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.

16

Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może bez podania przyczyny zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od jego zakupu. Przed odesłaniem towaru należy wcześniej skontaktować się ze sprzedającym;

- osobiście

- pisemnie, na adres ul. Zamoyskiego 41 42-202 Częstochowa

- elektronicznie, przysłać wiadomość sklep@magiadomuiogrodu.pl

Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji, po pozytywnie rozpatrzonej reklamacji wymiana, naprawa bądź zwrot pieniędzy nastąpi w ciągu max.7 dni.

18

W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta. Zwracany towar klient wysyła na koszt własny.

19

Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres sklep@magiadomuiogrodu.pl

20

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).Nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę polską lub firme kurierską z którą wsółpracuje.

21

Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.