REGULAMIN

 1. Sklep internetowy, działający pod adresem www.magiadomuiogrodu.pl jest prowadzony przez Łukasza Markowskiego, który prowadzi działalność gospodarczą pod nazwą:Kontrast Łukasz Markowski ul.Zamoyskiego 41 42-200 Częstochowa sklep@magiadomuiogrodu.pl tel. 508294364 NIP 5732578586 Regon: 241984225
 2. Zamówienia w sklepie internetowym znajdującym się pod adresem: www.magiadomuiogrodu.pl mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat.
 3. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość, pomiędzy składającym zamówienie, zwanym dalej Kupującym a Sprzedającym.Przez złożenie zamówienia rozumie się poprawne wypełnienie formularza na stronie sklepu.
 4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobe,7dni w tygodniu przez cały rok.Sklep magiadomuiogrodu.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze sklepu.
 5. Złożenie zamówienia przez Kupującego oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Sprzedający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane, podczas wypełniania odpowiedniego formularza na stronie magiadomuiogrodu.pl , będą niepełne, błędne lub nieprawdziwe lub gdy nie będzie możliwości wykonania towaru przez sprzedającego.
 7. System sklepu potwierdzi przyjęcie zamówienia drogą internetową w momencie jego otrzymania. Dodatkowo Sprzedający będzie informował Kupującego drogą elektroniczną o zmianach statusu zamówienia.
 8. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony artykuł jest obecnie niedostępny, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonu przez osobę upoważnioną do kontaktu z Kupującym. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji Kupującemu przysługuje prawo anulowania zamówienia. Sprzedający również ma prawo anulowania zamówienia, którego nie jest w stanie zrealizować. Jeśli towar został już opłacony, przelew zwrotny zostanie wykonany niezwłocznie po zaksięgowaniu płatności.
 9. Wysyłka zamówienia następuje maksymalnie w terminie do 7 dni roboczych, po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie sprzedawcy lub wybraniu wysyłki pobraniowej. Najczęściej wysyłki odbywają się następnego dnia po zamówieniu.
 10. Sprzedający dostarcza przesyłkę do Kupującego za pośrednictwem firmy kurierskiej, z którą aktualnie współpracuje. Paczki wysyłane są firmą Dpd lub Pocztex 48.
 11. Ceny oferowanych artykułów w sklepie magiadomuiogrodu.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 12. Do całkowitej wartości zamówienia doliczone będą koszty przesyłki w wysokości podanej w formularzu, podczas procesu dokonywania zamówienia.
 13. Przesyłki realizowane są tylko w granicach Rzeczypospolitej Polskiej.
 14. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru, a należności za zamówione artykuły uregulować zgodnie z wybraną formą płatności.
 15. Na naszym sklepie płatności obsługiwane są przez firmę Płatności24.
 16. Kupujący akceptuje, że pewna część oferowanych produktów jest wykonywana ręcznie co nie daje możliwości na pełną powtarzalność przedstawianej oferty. Różnice te mogą dotyczyć jedynie w niewielkim stopniu koloru, kształtu lub wzoru.
 17. Kupujący, który zawarł umowę na odległość, może bez podania przyczyny zwrócić zakupiony towar w ciągu 14 dni od jego zakupu. Przed odesłaniem towaru należy wcześniej skontaktować się ze sprzedającym; – osobiście – pisemnie, na adres ul. Zamoyskiego 41 42-202 Częstochowa – elektronicznie, przysłać wiadomość sklep@magiadomuiogrodu.pl
 18. W przypadku zwrotu, należność zostanie przekazana na wskazany rachunek bankowy w terminie do 14 dni. Kwota do zwrotu zostanie pomniejszona o koszt wysyłki do klienta. Zwracany towar klient wysyła na koszt własny.
 19. Ewentualne reklamacje dotyczące zakupionego towaru powinny być składane przez Kupującego na adres sklep@magiadomuiogrodu.pl Reklamacje rozpatrywane są w ciągu max. 14 dni od daty dostarczenia reklamacji. Założenia wynikające z reklamacji są wykonywane najszybciej jak to możliwe, klient zostanie poinformpwany o przewidywanym czasie, w jakim reklamacja zostanie zrealizowana.
 20. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdarzeń losowych, na które nie miał wpływu, a które uniemożliwiły lub utrudniły wykonanie umowy (pożar, powódź, strajki, zamknięcie granic, itp.).Nie ponosi również odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłki przez pocztę polską lub firme kurierską z którą wsółpracuje.
 21. Wszystkie sprawy sporne, strony będą się starały rozwiązać na drodze polubownej, a w razie gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Sprzedawcy.

Zadzwoń